Nové

1 0

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 –                  Mestská časť Bratislava – Ružinov

                            starosta

2017 –                  zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

                            poslanec

2014 –                  zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy

                            poslanec

2011 – 2016       Národná rada Slovenskej republiky

                           poslanec

2010 – 2011       Ministerstvo hospodárstva SR

                           štátny tajomník

2006 – 2010       Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel, Belgicko

                           člen

2004 –                 podnikateľ, majiteľ a spolumajiteľ niekoľkých spoločností, vykonávajúcich činnosť v oblasti stravovania, vývoja inovatívnych produktov a v poradenskej činnosti

2004 – 2006       tlačová agentúra SITA

                           editor

2002 – 2003       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                           poradca generálneho riaditeľa sekcie sociálneho poistenia – spoluautor reformy systému               sociálneho poistenia (druhý pilier)

                           lokálny konzultant Svetovej banky

2001 – 2002       WINNE – World INvestment News

                           analytik a editor – autor analýzy publikovanej vo Forbes Global Edition

1999 – 2010       Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

                           riaditeľ

VZDELANIE

2005 – 2010       Ekonomická univerzita Bratislava

externé doktorandské štúdium (PhD.), neukončené

2004 – 2005       Bratislavská vysoká škola práva

externé štúdium základov práva, 2 semestre

1999 – 2004       Ekonomická univerzita v Bratislave

                           Národohospodárska fakulta – inžinierske štúdium, špecializácia financie a bankovníctvo

1995 – 1999       Obchodná akadémia, Nevädzová ul., Bratislava

ODBORNÉ STÁŽE A VZDELÁVACIE PROGRAMY

2005                     European Economic and Social Committe, Brusel, Belgicko

                             Francois Staedlin Study Grant

2005                     International Visitors´ Leadership Program, USA

2005                     Adriatic Institute for Public Policy, Záhreb, Chorvátsko

                             Research Fellow

2003                     Political Economy Research Centre, Bozeman, Montana, USA

2003                     Mackinac Centre Leadership Seminar, Midland, Michigan, USA

2003                     Atlas Economic Research Foundation, Washington DC, USA

1998                     Národná banka Slovenska, Inštitút bankového vzdelávania

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2017 – 2018         skupina spoločností TANK-O-MAT (Tank-o-mat Engineering, Tank-o-mat Invest, Tank-o-mat Operations)

                             prokurista

2010 – 2012        Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a. s.

                            podpredseda dozornej rady

2010 – 2011       Národný jadrový fond

                           člen dozornej rady

2010 – 2011       Exportno-importná banka Slovenskej republiky

                           člen dozornej rady

2008 – 2010       Option, s. r. o.

                           konateľ

2007 – 2010       Policy Advisory, s. r. o.

                           konateľ

VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Kolektív autorov: Podnikateľské vzdelávanie: Základy ekonómie, stredoškolská metodická pomôcka pre učiteľov, spoluautor modulu o úvode do ekonómie, vydalo Združenie podnikateľov Slovenska, Bratislava, 2008, ISBN: 978-80-89377-03-9

Chren, M.: The Slovakian Tax System – Key Features and Lessons for Policy Makers, vydané v Tax Notes International (Electronic Journal of International Taxation), Volume 45, Number 4, Falls Church, Virginia, USA, 29. január 2007, ISSN: 1058-3971

Chren, M.: Kvantita a kvalita prijímanej legislatívy a jej dopady na podnikanie (samostatná kapitola Komplexného auditu podmienok pre podnikanie v Slovenskej republike), vydala Republiková únia zamestnávateľov ako súčasť Národnej lisabonskej stratégie, Bratislava, máj 2006

Chren, M.: Unfair Competition? Slovakia’s Tax Policy, vydané Friedrich Naumann Stiftung, Germany, ako Occasional Paper No. 21, 2006

Kolektív autorov (vedúci projektu): Komenského ekonómia pre učiteľov – 20 lekcií modernej ekonómie pre stredné školy, metodický manuál pre výučbu ekonómie na stredných školách, vydala Nadácia F. A. Hayeka, Bratislava, 2006, ISBN: 80-969446-9-X

Chren, M.: The Slovakian Tax System: Key Features and Lessons for Policy Makers, vydané v Prosperitas journal, vol. VI, issue VI, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Alexandria, VA, USA, september 2006

Solík, J. – Chren, M. – Mertinyak, M.: Po štyroch rokoch: Analýza plnenia volebných programov, vydala Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, Bratislava, jún 2006

Solík, J. – Chren, M. – Mertinyak, M.: Verejný audit volebných programov politických strán,vydala Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, Bratislava, jún 2006

Chren, M.: The Slovak Pension Reform, vydané ako samostatná kapitola v Bruno S. Sergi – William T. Bagatelas: The Slovak Economy and EU Membership, City University Bratislava, December 2004, ISBN 80-8078-006-4

Švejna, I. – Chren, M.: Dôchodková reforma po slovensky, vydala Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, október 2003, ISBN 80-969098-0-0

Chren, M.: Slovakia Comes of Age, tematická príloha časopisu Forbes Global, máj 2002

Grey, T. – Chren, M. (Editors):  Transition at the crossroads – Memories from the Mont Pélerin Society Regional Meeting 2001 in Bratislava

Chren, M. – Roháč, D.:   Abeceda liberalizmu, vydala Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, 2000

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *