Nové

0 0

Uvoľňovanie opatrení, ktoré prišlo spolu so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou, sa dotkne aj kultúrnych inštitúcií, stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Do krajských múzeí, galérie a knižníc sa za dodržania prísnych hygienických opatrení budú môcť od pondelka 19. apríla opäť vrátiť návštevníci.

„Kultúrne inštitúcie sa budú riadiť COVID automatom, ktorý presne stanovuje podmienky po jednotlivých okresoch. Vo všeobecnosti však platí, že na 15 metrov štvorcových plochy je určený jeden návštevník, ktorý sa musí preukázať negatívnym testom na COVID-19. V prípade knižníc, ktoré by chceli usporiadať napríklad čítanie s autorom, je počet návštevníkov limitovaný na 6 osôb,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek s tým, že na usmernenia ohľadom prevádzky divadiel, regionálnych osvetových stredísk a planetária zatiaľ čakajú.

Aktuálne platné obmedzenia a opatrenia v konkrétnych okresoch môže verejnosť sledovať na stránke automat.gov.sk.

„Novinkou vo všetkých knižniciach, múzeách a galérii BBSK je možnosť platiť platobnou kartou. Všetky uvedené kultúrne inštitúcie sme vybavili platobnými terminálmi s cieľom zvýšiť komfort i bezpečnosť návštevníkov a zamestnancov. Tešíme sa na vás,“ doplnil Peter Černek.

Návštevy po telefonickom dohovore

Uvoľňovanie opatrení znamená dobré správy aj pre tých, ktorí majú svojich blízkych umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb zriadených krajom. Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK Denisy Nincovej budú návštevy už od pondelka 19. apríla povolené v 27 prevádzkach, v ktorých kraj poskytuje celoročné pobytové služby.

„V ôsmich prevádzkach umožníme návštevy po tom, ako klienti dostanú aj druhú dávku vakcíny. Toto sa udeje v čase od 21. do 27. apríla. V jednom zariadení, konkrétne v DD a DSS Krupina, zatiaľ návštevy povolené nebudú, nakoľko ide o zariadenie, ktoré je po ukončení karantény,“ povedala Denisa Nincová a upozornila: „Návštevy sa musia vopred telefonicky spojiť s konkrétnym zariadením, overiť si, aká je v ňom situácia a nahlásiť sa do plánu návštev. Bez predchádzajúceho nahlásenia nebudú môcť zariadenia príbuzným vyjsť v ústrety.“

Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb musia dodržať nasledovné podmienky:
• Príbuzní sú povinní vopred sa na návštevu nahlásiť telefonicky a dohodnúť si dátum, hodinu a dĺžku trvania návštevy. Príbuzní budú zároveň oboznámení s podmienkami návštevy.
• Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hod., alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hod. alebo potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19.
• Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky a podrobiť sa meraniu teploty, vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze a ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.
• Zariadenie sociálnych služieb preferuje návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v priestoroch na to vyhradených.
• Návšteva najviac 2 osôb môže trvať max. 1 hod. Po návšteve nasleduje dezinfekcia
podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb.

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK neodporúča návštevy príbuzných v zariadeniach sociálnych služieb v prípade, že:
• Zariadenie sociálnych služieb má z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenie príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
• V zariadení sa nachádza minimálne jeden klient pozitívny na koronavírus, resp. v zariadení je podozrenie na ochorenie COVID-19,
• Zaočkovanosť klientov zariadenia druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nedosahuje v zariadení 70 %
• Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v okrese, ktorý sa podľa zverejneného aktuálneho COVID – automatu MZ SR nachádza v stupni rizikovosti (IV. stupeň varovania – čierny okres)

Stredné školy zatiaľ bez internátov a len pre končiace ročníky

Od pondelka 19. apríla je prezenčná forma vyučovania povinná pre všetkých žiakov stredných škôl, ktorí sú v končiacich ročníkoch. Títo sa musia preukazovať negatívnym antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako sedem dní, alebo sa podrobiť testovaniu organizovanému školou. Povinnosť negatívneho testu nie staršieho ako týždeň sa pritom vzťahuje aj na jedného zákonného zástupcu žiaka.

„Školské internáty zostávajú naďalej zatvorené, výnimkou sú internáty stredných zdravotníckych škôl, ktoré fungujú aj v čase pandémie. Na jednej izbe tu však môže byť ubytovaný len jeden žiak. Školy, ktoré nedokážu z dôvodu zatvorených internátov uskutočniť prezenčnú výučbu, musia túto skutočnosť nahlásiť zriaďovateľovi a ten po prerokovaní s ministerstvom školstva rozhodne o dištančnej forme vyučovania,“ upresnil riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK Miroslav Martiš.

V prípade, že sa pandemická situácia nezhorší, by sa od pondelka 26. apríla mohli do škôl vrátiť už všetky deti a obnovila by sa aj prevádzka všetkých školských zariadení, vrátane internátov.

bbsk.sk

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *