Nové

0 0

Uspeli zámery v oblasti vzdelávania a ochrany kultúrneho dedičstva

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. V rámci slovensko-poľskej spolupráce sa tak bude realizovať šesť mikroprojektov v celkovej hodnote viac ako 208-tisíc eur.

Medzi projektami podporenými v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  sú tri  mikroprojekty zamerané na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva (prioritná os 1) a tri mikroprojekty zamerané na vzdelávanie v pohraničí (prioritná os 3).

„Partnerstvo s naším poľským susedom je dlhodobo úspešné a má veľký význam. Európske štrukturálne fondy tomu len napomáhajú a prinášajú  do vzájomných aktivít ešte viditeľnejšie benefity pre obe strany. Teším sa tomu, že tieto iniciatívy sú tu a nové projekty pre ochranu kultúry, zdravia či rozvoja nových technológií a vnesú tiež edukatívny i investičný rozmer do nášho kraja,“ uviedol v súvislosti s podpísaním zmlúv predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Tá bude dostupná prostredníctvom aplikácií a rozhraní Google. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove.

V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu. Vybavia ju najmodernejšími technológiami ako napr. vysokovýkonným ultrazvukovým prístrojom a stereomikroskopom s výkonnými zobrazovacími funkciami. Následne budú organizovať semináre s praktickými ukážkami týchto moderných technológií najmä pre mládež.

Vzdelávať plánuje spoločne so svojim poľským partnerom  aj Slovenský červený kríž Územný spolok Svidník. A to predovšetkým deti základných škôl, ich rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov. Mikroprojekt je zameraný na osvojenie teoretických vedomostí o základných životných funkciách, o stavoch ohrozujúcich život a o zásadách poskytovania prvej pomoci. Následne budú v spolupráci s poľským partnerom verejne organizované podujatia v mestách Svidník, Giraltovce, Stropkov a Rzeszow  pod názvom Prvá pomoc rozprávkou.

Vzdelávacie aktivity čakajú aj samosprávu v meste Veľký Šariš. Hlavným cieľom mikroprojektu je skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania prostredníctvom kurzov pre zamestnancov samospráv so zameraním na prácu online v období pandémie.

V rámci prioritnej osi ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva dostal zelenú aj projekt Slovenského technického múzea – Múzeum Solivar. Vďaka spolupráci s poľským partnerom pribudne v múzeu interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude podporené využitím e-produktov. Zároveň budú v rámci cezhraničnej aktivity spoločne organizované podujatia v Prešove a Krosne – Dni soli s tradičnými remeslami.

Úspešné boli v Prešovskom kraji aj Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Prešov. V rámci mikroprojektu prioritnej osi 1 zmodernizujú s poľským partnerom náučné chodníky Sigord a Tajch. Pribudnú zmodernizované altánky, lavičky, studnička, lávky a iné prvky infraštruktúry, ako kŕmidlá, pozorovateľňa pre deti a informačné tabule.

Rozpočet týchto mikroprojektov bude z 85% financovať Európsky fond regionálneho rozvoja  z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, 15% rozpočtu bude financovaných zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mikroprijímateľa.

„Aktuálne Prešovský samosprávny kraj, ako implementačná jednotka pre fond mikroprojektov, od roku 2014 uzatvoril zmluvy pre realizáciu mikroprojektov v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur. Naše čerpanie z dostupnej alokácie je takmer na hranici 100%, čo je napriek pomerne zložitej administrácii a náročnosti implementácie projektových zámerov veľmi  dobrá vizitka  živej spolupráce s partnermi v pohraničí,“  dodal M. Majerský s tým, že posledné zazmluvnené cezhraničné mikroprojekty by mali byť ukončené a zrealizované najneskôr do konca roka 2022. 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *