16. júna 2024

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
100%

27 thoughts on “Dušan Šimka

    1. Na MsZ v Novákoch zaznelo aj to, ŽE POSLANEC MsZ MARIÁN MIŠTINA sa v uplynulom období na adresu poslankyne DANY HORNEJ VYJADRIL, ŽE DANU HORNÚ ZA TO, ČO SPRAVILA DOSTANÚ DO BASY!!! Poslanec MARIÁN MIŠTINA sa zároveň v uplynulom období vyjadril, ŽE ON PRVÝ PÔJDE PROTI NEJ SVEDČIŤ…

  1. Fakty:
   Primátor Dušan Šimka bol 7 krát demokraticky zvolený občanmi mesta Nováky za primátora!!! A to z 8 volieb do samosprávy…
   Práve primátor Dušan Šimka so svojimi spolupracovníkmi “zariadil”, ŽE MESTO NOVÁKY MALO PRVÚ MESTSKÚ TELEVÍZIU na Slovensku, a to už 15.3. 1991 !!! A to sú nespochybniteľné fakty!
   Takže TV Nováky vysiela už viac ako 30 rokov! Je to vlastne “ŽIVÁ KRONIKA MESTA Nováky”, kde v mnohých reportážch môžu vidieť rodičia svoje športujúce (futbal, kanoistika, vodné pólo, lyžovanie…) tancujúce, či spievajúce deti v súboroch alebo vo vystúpeniach ZUŠ (starí rodičia tam vidia svoje vnúčatá…). Avšak aj voliči môžu na vlastné oči vidieť, AKO KONAJÚ POSLANCI na rokovaniach MsZ… Ako “reprezentujú” svojich voličov…
   Keďže občania mesta Nováky majú možnosť vidieť všetky MsZ nielen v TV Nováky, ale aj na YOUTUBE, voliči vidia, AKÚ OBROVSKÚ HANBU SI SVOJÍM KONANÍM A NEUVERITEĽNÝM SPRÁVANÍM ROBIA VIACERÍ POSLANCI, a to predovšetkým ANTON HAJNOVIČ, JURAJ SVITOK, MARIÁN MIŠTINA, ROMAN JAKUBIS, MICHAL GOGOLA, BRANISLAV ADAMEC – štátny POLICAJT a dokonca aj ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ.
   Uvedení poslanci sa na rokovaniach MsZ často správajú ako V KRČME, pretože NIELENŽE “JEDEN CEZ DRUHÉHO” VYKRIKUJÚ – predovšetkým ANTON HAJNOVIČ, MARIÁN MIŠTINA A ROMAN JAKUBIS, ALE DOKONCA na MsZ – 8.12. 2021 a 8.2. 2022 – ZABRÁNILI PRIMÁTOROVI, ABY INFORMOVAL O ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOCH, KDE MESTO Nováky ZÍSKALO STÁTISÍCE, resp. MILIÓNY EUR Z EUROFONDOV !!!
   Uvedení poslanci viackrát účelovo ODHLASOVALI ZMENU PROGRAMU, ABY INFORMÁCIE PRIMÁTORA BOLI PRESUNUTÉ ZO ZAČIATKU rokovania NA KONIEC – aj 5, či 6 hodinového – ROKOVANIA !!!! A potom vyššie menovaní poslanci takpovediac “UŠLI” Z ROKOVANIA !!! Aby bolo rokovanie NEUZNÁŠANIA SCHOPNÉ!!!!!! Skrátka, ABY primátor NEMOHOL INFORMOVAŤ OBČANOV O MNOHÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTOČNOSTIACH V TEJTO PANDEMICKEJ DOBE!!!
   Ako dôkaz mojich tvrdení – viď. napr. ZÁZNAMY Z MsZ v Novákoch – z 8.12. 2021 a z 8.2. 2022.

  1. Marián j tu uvádza doslova OHOVÁRAJÚCE A OSOČUJÚCE VYJADRENIE na primátora… A to je dosť úbohé vyjadrenie… Teda bez uvedenia konkrétneho dôvodu. Preto sa chcem opýtať pána Mariána, či niekedy konal primátor Dušan Šimka v NEPROSPECH MESTA Nováky?
   Keďže – ako občania nášho mesta- vidíme, že primátor Dušan Šimka naozaj vždy koná v prospech mesta Nováky, čoho dôkazom sú aj mnohé úspešné projekty a získané státisíce, resp. MILIÓNY EUR Z EUROFONDOV a zo štátneho rozpočtu, ktoré primátor Dušan Šimka so svojimi spolupracovníkmi získal pre naše mesto aj v tomto volebnom období, kritizujúci Marián zrejme nebude môcť uviesť ani jediný príklad, že by primátor Šimka niekedy konal v NEPROSPECH MESTA Nováky…

   No uvidíme…
   Aby som bol konkrétny, iba v tomto volebnom období mesto Nováky ZÍSKALO nasledovné dotácie, resp. NFP (NENÁVRATNÉ FINANČNÉ PRÍSPEVKY) :
   – 1,2 mil. EUR NA REKONŠTRUKCIU TEPELNÝCH ROZVODOV, spolu 1,4 mil. EUR!
   – cca 800 000 EUR na REKONŠTRUKCIU NOVÁCKEJ POLIKLINIKY
   – cca 500 000 EUR NA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
   – cca 100 000 EUR na MsÚ Nováky ( oprava fasády)
   – cca 85 000 EUR na REKONŠTRUKCIU dvoch futbalových ihrísk na mestskom futbalovom štadióne v Novákoch- celkom to je cca 170 000 EUR na rekonštrukciu dvoch ihrísk
   Taktiež primátor Dušan Šimka ušetril mestu Nováky a jeho občanom cca 444 000 EUR VYPOVEDANÍM ZMLUVY – týkajúcej sa DOMU SLUŽIEB…
   A to som nespomenul DOTÁCIU, resp. (NFP) vo výške
   cca 900 000 EUR na REKONŠTRUKCIUPOLIKLINIKY, ktoré zabezpečil primátor Dušan Šimka so svojimi spolupracovníkmi ešte v roku 2014!
   Avšak bývalý primátor Daniel DANIŠ a bývalý prednosta MsÚ Milan ORŠULA nepochopiteľne ODMIETLI tých cca 900 000 EUR z eurofondov na rekonštrukciu nováckej POLIKLINIKY!!!! Ako dôkaz viď. REPORTÁŽE V HLAVNÝCH SPRÁVACH verejnoprávnej TV RTVS a v hlavných správach TV MARKÍZA…
   V TV RTVS tá reportáž o nováckej POLIKLINIKE bola odvysielaná dňa 2.10. 2015 o 19,34 hod. a v TV MARKÍZA to bolo odvysielané dňa 1.10. 2015 o 19,36 hod..
   Podobný ŠOKUJÚCI PRÍPAD, ABY PRIMÁTOR nejakého mesta ODMIETOL takmer 1 milión EUR NA REKONŠTRUKCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA V MESTE, sa zrejme v histórii samospráva na Slovensku, či celej EÚ, NESTAL…
   Určite mnohí občania vedia, že mesto Nováky na čele s primátorom Dušanom Šimkom holo PRVÝM MESTOM NA SLOVENSKU, KTORÉ MALO VLASTNÚ TELEVÍZIU – TV NOVÁKY…
   Bolo to už pred viac ako 30 rokmi!!! A to – 15.3. 1991 ! A TV NOVÁKY funguje dodnes…
   Takže, pán Marián, urobil primátor Dušan ŠIMKA niekedy niečo v NEPROSPECH MESTA Nováky???

  2. Niektoré hrubé urážky primátora sú naozaj veľmi úbohé a prízemné… Zrejme také, ako ich autori…
   Z jednotlivých MsZ, ktoré sú všetky vysielané v TV Nováky a zverejnené sú všetky aj na webovej stránke mesta Nováky – aj na http://www.video.novaky.sk, je zrejmé, že primátor Dušan Šimka jednoznačne koná v prospech mesta Nováky !
   Dôkazom sú mnohé úspešné projekty od jeho opätovného zvolenia za primátora mesta Nováky- od toku 2018.
   Takže primátor Dušan Šimka bol v priamych voľbách už po 7 krát zvolený občanmi mesta Nováky za primátora mesta!!!
   A ktoré boli tie úspešné projekty, kde mesto Nováky ZÍSKALO STÁTISÍCE, resp. MILIÓNY EUR Z EUROFONDOV A ZO ŠTÁTNEHOROZPOČTU? Boli to aj tieto:
   – 1,2 mil. EUR NA REKONŠTRUKCIU TEPELNÝCH ROZVODOV, spolu 1,4 mil. EUR
   – cca 500 000 EUR NA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
   – 823 000 EUR NA REKONŠTRUKCIU NOVÁCKEJ POLIKLINIKY
   – cca 100 000 EUR na MsÚ Nováky (opravu fasády)
   – cca 85 000 EUR na REKONŠTRUKCIU dvoch FUTBALOVÝCH IHRÍSK na mestskom futbalovom štadióne v 2
   Zároveň primátor Dušan Šimka ušetril mestu Nováky a jeho občanom cca 444 000 EUR VYPOVEDANÍM ZMLUVY – týkajúcej sa DOMU SLUŽIEB.
   V rokoch 2014 – 2018, keď bol primátorom Daniel DANIŠ a prednostom MsÚ MILAN ORŠULA, občan DUŠAN ŠIMKA opakovane priamo na MsZ v Novákoch už od 27.2. 2017 (ale aj 13.11. 2017, çi 18.12. 2017….) UPOZORŇOVAL nielen vedenie mesta, ale aj poslancov MsZ, NA SKUTOČNOSŤ, ŽE MESTO NOVÁKY NEMALO VYPRACOVANÝ A SCHVÁLENÝ PROGRAM ROZVOJA MESTA v súlade so zákonom, A PRETO NEMÔŽE ČERPAŤ STÁTISÍCE EUR Z EUROFONDOV!!!
   Mestá a obce boli totiž v zmysle platných zákonov (č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a jeho novely – č. 309/2014 Z.z.) VYPRACOVAŤ A SCHVÁLIŤ PROGRAMY ROZVOJA MESTA (OBCE) DO 31.12. 2015 !!!
   Avšak nielen NESCHOPNÍ PRIMÁTOR Daniel DANIŠ a PREDNOSTA MsÚ MILAN ORŠULA NIJAKO NEKONALI, ALE NIJAKO NEKONALI ANI VTEDAJŠÍ I SÚČASNÍ POSLANCI – DANA HORNÁ, ANTON HAJNOVIČ, ROMAN JAKUBIS A FRANTIŠEK VČELÍK!!!!!!!!
   A NIJAKO NEKONALI ANI ĎALŠÍ NESCHOPNÍ – hlavný kontrolór mesta Nováky PAVOL PEŠKO a vtedajší právny zástupca mesta Nováky JUDr. MARTIN LUKAČOVIČ – bývalým asistent “ALOBALOVÉHO” EXPOSLANCA Vladimíra JÁNOŠA !!!
   A TAK KONANÍM NESCHOPNÝCH vyššie uvedených poslancov a bývalého vedenia mesta Nováky (primátora DANIŠA a prednostu MsÚ MILANA ORŠULU – PRIŠLO MESTO NOVÁKY A JEHO OBČANIA O MILIÓNY EUR Z EUROFONDOV!!!!!!!
   Iba v prípade MATERSKEJ ŠKOLY A ZÁKLADNEJ ŠKOLY NOVÁKY PRIŠLO MESTO NOVÁKY O 1,2, MIL. EUR !!! Ako dôkaz môjho tvrdenia – viď. REPORTÁŽ v hlavných správach verejnoprávnej TV RTVS zo dňa 28.8. 2018 o 19,34 hod.
   Opäť som uviedol iba FAKTY – PRAVDIVÉ SKUTOČNOSTI.

 1. Arogantný, pomstychtivý, neúctivý, nenávistný a extrémne sebestredný človek. Šíri neskutočne zlú energiu… Verím, že jesenné voľby prinesú Novákom už zaslúženú zmenu!

  1. Práve poslanec ANTON HAJNOVIČ robí na MsZ v Novákoch OBROVSKÚ HANBU NIELEN SEBE, ALE AJ STRANE SMER-SD, ktorú naozaj VEĽMI NEDÔSTOJNE na mnohých MsZ “REPREZENTUJE”… Totiž práve poslanec ANTON HAJNOVIČ sa na mnohých MsZ SPRÁVA AKO KEBY SEDEL V KRČME !!! Na takéto naozaj NEDÔSTOJNÉ SPRÁVANIE ho musel viackrát UPOZORNIŤ aj primátor, ktorý doslovne uviedol, ŽE POSLANEC HAJNOVIČ SA SPRÁVA AKO KEBY SEDEL V KRČME IV.CENOVEJ SKUPINY, a nie na MsZ… NEDÔSTOJNE ČASTO VYKRIKUJE, VYSKAKUJE, SNAŽÍ SA ZABRÁNIŤ primátorovi mesta, aby informoval občanov o úspešných projektoch mesta !!! ROVNAKO, ako poslanec ANTON HAJNOVIČ, sa správajú aj poslanci – MARIÁN MIŠTINA, JURAJ SVITOK, ROMAN JAKUBIS, MICHAL GOGOLA a dokonca aj ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ!
   O pravdivosti mojich tvrdení sa môže presvedčiť každý občan, a to nielen v Záznamoch z MsZ v TV Nováky, ale aj na webovej stránke mesta Nováky a na webe http://www.video.novaky.sk, kde sú zverejnené všetky Záznamy z MsZ v Novákoch.

 2. Aj na zastupiteľstve 8.2.2022 Dušanovi pekne Danka naložila.
  Duško už bol nejaký nervózny.
  Asi sa niečoho bojí.
  Možno ” ozdravného pobytu” v Ilave🤣

  1. MICHAL tu spomína ODVOLANÚ VICEPRIMÁTORKU – POSLANKYŇU DANU HORNÚ… A zároveň spomína BASU V ILAVE… Práve súčasný poslanec MsZ v Novákoch MARIÁN MIŠTINA sa v uplynulom období vyjadril, že – citujem: “DANU HORNÚ ZA TO, ČO ROBILA (ako riaditeľka “DOMU KULTÚRY”…), DOSTANEME DO BASY!!! A JA BUDEM PRVÝ PROTI NEJ SVEDČIŤ!”
   Takže poslanec MARIÁN MIŠTINA chcel zrejme poslankyňu DANU HORNÚ dostať do spomínanej ILAVY…
   No a dnes je zjavné, ŽE ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ veľmi “ÚZKO SPOLUPRACUJE” s poslancom MARIÁNOM MIŠTINOM… A má ho takpovediac ” na povel”… Podobne ako aj ďalších poslancov – ANTONA HAJNOVIČA, BRANISLAVA ADAMCA (štátneho policajta), ROMANA JAKUBISA, JURAJA SVITKA, či MICHALA GOGOLU…
   Poslankyňa a ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ totiž na viacerých MsZ sa aj v ich mene vyjadrovala, ako tá “jej skupinka uvedených poslancov” bude hlasovať… ZREJME NA JEJ POVEL…
   Viď. napr. MsZ v Novákoch, konané dňa 8.2. 2022…

  2. Danka tak moze akurat tak nakladat uhorky do pohara alebo drevo do pece! Citujem: ” Dufam, ze buduce volby, vyhra niekto slusny ” 🤣, hadam tym nemyslela seba? Tu mi to pride dost smiesne z tych zastupitelstiev ako sa zrazu pekne sprava pred ludmi, ze si tu robi niekto kampan na primatora mesta. Mozno jej kamarat poslanec vybavi aj podporu politickej strany. A ako poznamenal spravne pan Marián, mozno by obcanov mesta Nováky zaujímalo, co konkretne spravila ako riaditelka Kulturneho domu, ked ju chcel dat pan Mistina do basy. Lenze pan Mistina zrazu otocil kabat a su kamarati, za akym ucelom? Zdiskreditovat terajsieho primatora p. Simku lebo sa blizia volby a predsa len treba proti nemu postavit nejakeho svojho kandidata.

 3. Fakty o konaní primátora Dušana Šimku – od jeho znovuzvolenia za primátora mesta Nováky v roku 2018… Primátor Dušan Šimka zabezpečil:
  – vypovedanie, resp. ukončenie nevýhodných zmlúv v sume cca 63 ooo EUR, ktoré podpísal bývalý primátor Daniš.
  – vypovedanie zmlúv s firmou SCHREIBER,s.r.o. Salka,ktorá viackrát porušila podpísané Zmluvy s mestom Nováky, pretože nezabezpečila realizáciu prác ani na Rekonštrukcii toaliet v ZŠ, ani nedokončila práce na rekonštrukcii telocvične !!! A jednoducho zmizla… Reportáž o týchto šokujúcich skutočnostiach bola odvysielaná v hlavných správach verejnoprávnej TV RTVS
  – dokončenie rekonštrukcie toaliet i dokončenie prác na rekonštrukcii obidvoch telocviční v ZŠ Nováky
  – dotáciu, resp. NFP vo výške cca 1,2 mil. EUR na rekonštrukciu tepelných rozvodov v meste Nováky – v celkovej sume cca 1,4 mil. EUR
  – dotáciu, resp. Nenávratný finančný príspevok (NFP), vo výške cca 800 000 EUR na Rekonštrukciu nováckej POLIKLINIKY, pričom už v roku 2014 zabezpečil dotáciu, resp. NFP na REKONŠTRUKCIU POLIKLINIKY vo výške takmer 900 000 EUR, avšak bývalý primátor Daniš tú dotáciu ODMIETOL, a to dokonca bez odsúhlasenie poslancami MsZ!
  – dotáciu, resp. NFP vo výške cca 100 000 EUR na opravu budovy MsÚ
  – dotáciu, resp. NFP na VODOZÁDRŽNÉ opatrenia vo výške cca 500 000 EUR
  – dotáciu vo výške cca 85 000 EUR na rekonštrukciu dvoch futbalových ihrísk (veľkého i malého…) na Mestskom futbalovom štadióne v Novákoch
  – zabezpečil úsporu cca 440 000 EUR pre mesto Nováky – ukončením nevýhodnej zmluvy týkajúcej sa DOMU SLUŽIEB
  Ja som teda uviedol iba niektoré fakty o konaní primátora mesta Nováky Dušana Šimku…
  Urobil primátor Dušan ŠIMKA niečo v NEPROSPECH MESTA Nováky?

 4. Ďalšie fakty …. Primátor mesta Nováky Dušan Šimka od roku 1991 ( teda od vzniku TV Nováky…) veľakrát ODPOVEDAL NA OTÁZKY OBČANOV V PRIAMYCH TV PRENOSOCH TV Nováky. Bolo to aj v roku 2012, keď takúto diskusnú reláciu moderoval Marián LECHAN (redaktor TV MARKÍZA…), KTORÝ prečítal aj otázku občana týkajúcu sa primátora… Citujem: “BLÍZKI RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI POSLANCOV VYDIERALI PRIMÁTORA… JEDNALO SA O BRATA POSLANCA MILANA ORŠULU – RADOSLAVA ORŠULU A JEHO BRATRANCA- MIROSLAVA ZAŤKU, KTORÍ CHCELI OD PRIMÁTORA (primátorovi totiž ANONYMNE ZASLALI e-mail s tou požiadavkou…) 10 000 EUR – ABY IM ICH POLOŽIL POD KAMEŇ PRED svoj rodinný dom!!! Jedného z nich priamo pri čine CHYTILI POLICAJNÍ KUKLÁČI !!! OBIDVAJA – RADOSLAV ORŠULA A MICHAL ZAŤKO SA K TOMU ČINU PRIZNALI!!! A TO JE RADO ORŠULA TAJOMNÍK KLUBU RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY (KRK) V NOVÁKOCH A SYN PREZIDENTA KLUBU… A MICHAL ZAŤKO JE TIEŽ ČLENOM KRK Nováky… TÝMTO KONANÍM OBIDVAJA HRUBO POŠPINILI MENO KLUBU! TOTO NEVADÍ ANI FUNKCIONÁROM KLUBU – POSLANCOM – MILANOVI ORŠULOVI, MARIÁNOVI MIŠTINOVI A MARTINOVI ZGANČÍKOVI ???
  No a poslanec MARTIN ZGANČÍK sa vyjadril takto – citujem: “Prečítam stanovisko KRK Nováky napísané asi 2 dní PO TOM VYDIERANÍ, KTORÉ TAM PREBEHLO… KLUB SA DIŠTANCUJE OD ICH KONANIA… VÝBOR VYJADRIL PLNÚ PODPORU PREZIDENTOVI KLUBU…”.
  No a dnes sú obidvaja “SPOLUPÁCHATELIA ” – RADODLAV ORŠULA I MICHAL ZAŤKO (ktorého priamo pri čine CHYTILI POLICAJNÍ KUKLÁČI) – ČLENMI VÝBORU KRK Nováky!!! A ICH BRATRANEC – poslanec MARTIN ZGANČÍK, ktorý v TV Nováky ten list VÝBORU KLUBU čítal, JE DNES PREZIDENTOM KRK Nováky…
  Zaujímavé skutočnosti, však???
  Podobnú OBROVSKÚ HANBU UROBILI SVOJMU KLUBU – PREŠOVSKÉMU HOKEJOVÉMU KLUBU – Ján ŤAVODA A RUŽIČKA, KTORÍ UKRADLI V OBCHODE PREPRAVKY NA PIVO – v hodnote 43 EUR…
  No a oni v klube OKAMŽITE SKONČILI !!! MAJITEĽ KLUBU ICH OKAMŽITE VYHODIL, PRETOŽE UROBILI KLUBU OBROVSKÚ HANBU… ABY SVOJÍM KONANÍM NEBOLI “VZOROM” pre mladých hokejistov… A TO ICH NECHYTILI POLICAJNÍ KUKLÁČI…
  Ako dôkaz mojich pravdivých tvrdení – viď. Záznam z diskusnej relácie, ktorú moderoval Marián Lechan v TV NOVÁKY… A zároveň viď. článok redaktorky Jany Šimíčkovej v týždenníku PLUS 7 DNÍ pod názvom KRUTÝ VÝSMECH!!! Určite si ten článok každý ľahko vyhľadá na internete…

 5. Ďalšie nespochybniteľné fakty o konaní súčasného primátora Dušana Šimku, a to v rokoch 2015 – 2018, keď bol primátorom mesta Nováky Daniel Daniš…
  V septembri roku 2015 Dušan Šimka priamo na rokovaní MsZ v Novákoch VEREJNE ŽIADAL PRIMÁTORA Daniel Daniša a prednostu MsÚ Milana ORŠULU, ABY DO KONCA ROKU ZABEZPEČILI REALIZÁCIU REKONŠTRUKCIE POLIKLINIKY, a to prostredníctvom víťaznej nitrianskej firmy – ako víťaza VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA! Pretože ešte v roku 2014 práve Dušan Šimka – ako primátor mesta Nováky, ZABEZPEČIL (aj so svojimi spolupracovníkmi) DOTÁCIU, resp. NENÁVRATNÝ FINANČNÝ (NFP), vo výške cca 900 000 EUR Z EUROFONDOV NA REKONŠTRUKCIU NOVÁCKEJ POLIKLINIKY, pričom mesto Nováky malo zaplatiť iba cca 44 000 EUR!
  AVŠAK primátor Daniel DANIŠ SVOJVOĽNE ODMIETOL TÝCH cca 900 000 EUR z EUROFONDOV!!!! A to ako jediné z 5-tich miest na Slovensku !!! Vo všetkých mestách v SR, ktoré získali podobnú dotáciu (cca 900 000 EUR ), REKONŠTRUKCIU POLIKIKLINÍK ZREALIZOVALI!!! Či to bolo v KOŠICIACH, ŽILINE, v Štúrove alebo v Kysuckom Novom Meste… Iba v Novákoch NIE !!! IBA V NOVÁKOCH TO NEBOLI SCHOPNÍ PRIMÁTOR Daniel DANIŠ a prednosta MsÚ MILAN ORŠULA ZABEZPEČIŤ!!!!!!!
  O týchto šokujúcich skutočnostiach – ŽE IBA MESTO NOVÁKY (primátor DANIŠ a prednosta MsÚ MILSN ORŠULA…) – NEZABEZPEČILO REKONŠTRUKCIU NOVÁCKEJ POLIKLINIKY, BOLI ODVYSIELANÉ REPORTÁŽE V HLAVNÝCH SPRÁVACH V TV MARKÍZA A TV RTVS !!!! V TV MARKÍZA to bolo odvysielané dňa 1.10. 2015 o 19,36 hod. a v TV RTVS – dňa 2.10. 2015 o 19,34 hod.
  Takže o pravdivosti mojich tvrdení sa môže presvedčiť každý občan – v archíve TV MARKÍZA a TV RTVS. Ale aj v na webovej stránke mesta Nováky, resp. na http://www.video.novaky.sk. – ZÁZNAMY z MsZ v Novákoch – viď. Záznam zo septembrového MsZ – v roku 2015.
  Zároveň treba zdôrazniť, ŽE POSLANCAMI MsZ v Novákoch v rokoch 2014 – 2018 boli aj viacerí súčasní poslanci MsZ – a to ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ, ANTON HAJNOVIČ, ROMAN JAKUBIS A FRANTIŠEK VČELÍK… ANI ONI, ŽIAĽ, NIJAKO NEKONALI… DOKONCA ANI JEDEN Z NICH NIJAKO NEPODPORILI ŽIADOSTI, PROSBY A APELOVANIE DUŠANA ŠIMKU, KEĎ PRIAMO NA SEPTEMBROVOM ROKOVANÍ MsZ v roku 2015 ŽIADAL PRIMÁTORA DANIŠA A PREDNOSTU MsÚ Milana ORŠULU, ABY ZABEZPEČILI REALIZÁCIU REKONŠTRUKCIE NOVÁCKEJ POLIKLINIKY DO KONCA ROKU 2015!!!
  Takže SPOLUZODPOVEDNOSŤ A HANBU ZA TO, ŽE SA V ROKU 2015 NEZREALIZOVALA REKONŠTRUKCIA NOVÁCKEJ POLIKLINIKY NESÚ AJ POSLANCI – ODVOLANÁ VICEPRIMÁTORKA DANA HORNÁ, ANTON HAJNOVIČ, ROMAN JAKUBIS A FRANTIŠEK VČELÍK!!!

 6. Niesom síce z Novák ale nedá mi nereagovať.
  Úplnou náhodou som prišiel k videu z mestského zastupiteľstva a musím povedať že toto je fakt super. Ešte nikdy som sa tak nenasmial. Myslím že má z toho bude ešte pár dní bolieť brucho 😀
  Musím uznať že to robia fakt dobre . Dúfam že budú pokračovať v tých videách.
  “Páči” sa mi pán primátor, má síce slabšiu pamäť a kvôli tomu si dal zriadiť kamerový systém všade kde len môže vypustiť niečo z úst aby náhodou vedel argumentovať keby zabudol. Však si to môže spätné pozrieť.
  Za to ho chválim. Len škoda že už nevie kde všade tie kamery sú.
  Dúfam že budúce voľby vyhrá pán kontrolór, je vidieť že má všetkých päť pohromade.
  Držím palce Nováky.

  1. FAKTY o hlavnom kontrolórovi mesta Nováky – PETROVI BALÁKOVI…
   PETER BALÁK kandidoval na funkciu primátora mesta Nováky už v roku 2018 – ako kandidát STRANY SMER-SD… A SKONČIL AŽ NA V 4. MIESTE ZO 6-TICH KANDIDÁTOV… A to ho prišiel na predvolebný míting podporiť RÓBERT FICO!!! Takže ZJAVNE PETER BALÁK UROBIL STRANE SMER-SD VEĽKÚ HANBU!!!
   No a primátor mesta Nováky Dušan Šimka v priamych prenosoch na MsZ už viackrát DOKÁZAL, AKO HLAVNÝ KONTROLÓR PETER BALÁK DOKÁZATEĽNE ZAVÁDZAL A KLAMAL!!! A svojím NEPOCHOPITEĽNÝM KONANÍM CHCE PRIPRAVIŤ MESTO NOVÁKY, a jeho občanov, O DESAŤTISÍCE EUR!!! Týka sa to prípadu fi BogoBus,
   A práve aj súčasný HK PETER BALÁK JE VÝRAZNOU MIEROU ZODPOVEDNÝ ZA TO, ŽE V ROKOCH 2015 – 2018 PRIŠLO MESTO NOVÁKY O MILIÓNY EUR (O VIAC AKO 3,5 MILIÓNA EUR!!!!) Z EUROFONDOV!!! ON BOL TOTIŽ VTEDY POSLANCOM MsZ v Novákoch!!! A to aj s ďalšími súčasnými NESCHOPNÝMI POSLANCAMI – ODVOLANOU VICEPRIMÁTORKOU DANOU HORNOU, AROGANTNÝM POSLANCOM ANTONOM HAJNOVIČOM, ROMANOM JAKUBISOM A FEROM VČELÍKOM!
   Všetci títo poslanci sú – spolu s bývalým primátorom DANIELOM DANIŠOM a bývalým prednostom MsÚ MILANOM ORŠULOM – ZODPOVEDNÍ ZA TO, ŽE MESTO NOVÁKY, a v jeho občania, PRIŠLI O MILIÓNY EUR Z EUROFONDOV!!! Iba v prípade MATERSKEJ ŠKOLY A ZÁKLADNEJ ŠKOLY TO BOLO 1,2 MIL. EUR!!! Ako dôkaz mojich tvrdení viď. REPORTÁŽ V HLAVNÝCH SPRÁVACH VEREJNOPRÁVNEJ TV RTVS – dňa v 28.8. 2018 o v 19,34 hod.
   KRYJE PETER BALÁK DODNES KONANIE bývalého vedenia mesta Nováky- primátora DANIELA DANIŠA A PREDNOSTU MsÚ MILANA ORŠULU, KTORÍ SVOJOU NEKOMPETENTNOSŤOU – SPOLU V AJ S VYŠŠIE UVEDENÝMI NESCHOPNÝMI POSLANCAMI PRIPRAVILI MESTO NOVÁKY O VIAC AKO 3,5 MIL. EUR Z EUROFONDOV?!

 7. Z veľmi primitívnych a AROGANTNÝCH VYSTÚPENÍ POSLANCA ZA STRANU SMER-SD ANTONA HAJNOVIČ JE ZREJMÉ, ŽE ROBÍ OBROVSKÚ HANBU NIELEN SEBE, ALE AJ STRANE SMER-SD!!!!!
  O úrovni poslanca ANTONA HAJNOVIČA svedčí veľmi výstižne aj jeho “CHVÁLENIE SA priamo na MsZ, ŽE CHODIL NA VYSOKÚ ŠKOLU, KTORÚ VŠAK NEDOKONČIL!!!! POVEDAL, ŽE MÁ UROBENÝCH NIEKOĽKO SEMESTROV….No a následne sa CHVÁLIL, ŽE ON MÁ TITUL… A OBROVSKÝ TRAPAS SI poslanec ANTON HAJNOVIČ UROBIL, KEĎ sa priamo na MsZ išiel spýtať asistentky primátora, AKÝ RO MÁ VKASTNE TITUL??? Povedala mu, ŽE MÁ TITUL Bc. (bakalár…). No a následne A poslanec
  ANTON HAJNOVIČ vykríkol, ŽE ON MÁ TITUL BAKALÁR!!! Nečudo, ŽE MNOHÝCH OBČANOM pri TV ZACHVÁTIL OBROVSKÝ SMIECH…
  Odporúčam občanom, aby si AROGANTNÉ A PRIMITÍVNE SPRÁVANIE SA poslanca za stranu SMER-SD pozreli v ZÁZNAMOCH Z MESTSKÝCH ZASTUPITEĽSTIEV v Novákoch na webovej stránke http://www.novaky.sk, resp. http://www.video.novaky.sk.

 8. HAJNOVIČ = MATOVIČ

  a neviem či nahodou niesu obidvaja z Trnavy

  Žiadny rozdiel medzi nimi nevidim, hlavne v správaní, tzv. 8 cenova skupina v krcme – v preklade Žu!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *